انواع سپراتور و کلاسیفایر های هوایی

2019 01 27

بر اساس نوع محدوده دانه بندی میتوان از سپراتور های ذیل استفاده نمود: تا ۱۰۰ مش از سپراتور دینامیک، تا ۳۲۵ مش از سپراتور ونتوپلکس و تا ۲۵۰۰ مش از توربوپلکس


Post comment